Ogłoszenie


„Zmartwychwstały Pan królestwo objawił dziś! Wszechmogący Wódz okazał swoja moc!”


Czcigodni Wierni.

Już po raz kolejny liturgia pozwala nam przeżyć wielką tajemnicę naszej wiary – Męki, Śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To wydarzenie, w którym jest cała nasza nadzieja i moc stanowi fundament naszej chrześcijańskiej tożsamości. Jak pisze Św. Paweł: „jeżeli Chrystusa nie zmartwychwstał to próżna jest nasza Wiara”. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas ostatnią wśród zmiennych dróg życia, gdzie wszystko mija. Ono nam przypomina, że trwa tylko Bóg, że Bóg sam wystarczy. Niech te Święta będą czasem wyśpiewywania radosnego Alleluja na cześć Zmartwychwstałego. Niech Jego blask opromienia wszystkie życiowe trudy, abyśmy umierając z Chrystusem, wraz z Nim mogli powstać z martwych i postępować w nowości życia ku chwale majestaty Boga Ojca. Niech tej wewnętrznej przemianie towarzyszy Duch Święty, Źródło Świętości, bez którego nikt nie może powiedzieć że Jezus Żyje.


Ks. Jacek Woźnica
proboszcz

Wykonanie: Damian Lesik   Parafia Sieraków Śląski © 2014