Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 29 lutego 2024
Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
pochmurno
8°C

Regulamin cmentarza

Regulamin cmentarza Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.
 2. Z czynności dokonywanych na cmentarzu:

  a. cmentarz jest otwarty w dni powszednie od godz. 8.00 do 17.00 (jesienią i zimą), od godz. 7.00 do 21.30 (wiosną i latem), a w dni świąteczne od godz. 8.00 do 21.00. Przebywanie na cmentarzu w innym czasie jest zabronione;
  b. do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:
  * ustalenie miejsca pochówku,
  * pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych regulaminem,
  * wykonywaniem innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
  c. opłatę za pochowanie zwłok na terenie cmentarza uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w biurze parafialnym.
 3. Zarząd cmentarza - w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów z p. zm. - prowadzi księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.
 4. Prawo do grobu posiadają bliscy osoby pochowanej zgodnie i wg kolejności ustalonej w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dane osoby ustalonej jako opiekun grobu wpisywane są do księgi cmentarnej. O zmianie w/w rodzina zobowiązana jest powiadomić zarząd cmentarza.
 5. Po 20-tu latach od dnia pochówku grób może zostać użyty do ponownego chowania. Nie może ono nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę oraz złoży pisemne oświadczenie. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciał więcej niż jednej osoby.
 6. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się danym grobem i uiszczenia stosownej opłaty co najmniej pół roku przed upływem 20-tu lat.
 7. Pochówek katolika powinien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.
 8. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić zarząd cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt.
 9. Po akceptacji projektu nagrobka z symbolami religijnymi w wymiarach:

  a) dla grobu pojedynczego 180cm x 80cm.
  b) dla grobu podwójnego 180cm x 180cm.

  oraz jego ustawieniu w określonym terminie następuje odbiór techniczny. Zabrania się instalowania stałych elementów dekoracyjnych wykraczających poza obrys nagrobka.
 10. Opiekun grobu usuwa pozostałości po starych nagrobkach i dokonuje ich recyklingu na własny koszt.
 11. Osoba mającą zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad danym grobem.
 12. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za pisemną zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku (zgodnie z p. 4).
 13. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę zarządu cmentarza. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia do innego grobu. Wykonanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich przeprowadzenia ustalonych przez zarząd cmentarza.
 14. Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych i kamieniarskich wykonujących działalność na terenie cmentarza za wjazd na cmentarz i za korzystanie z infrastruktury cmentarza.
 15. Nie zezwala się bez zgody zarządu cmentarza na wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarza.
 16. Odpady i śmieci należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się składowania tam śmieci i odpadów pochodzących z poza cmentarza.
 17. Zabrania się samowolnego wycinania oraz nasadzania drzew i krzewów na terenie cmentarza.
 18. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 19. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.
 20. Zabrania się wprowadzania psów, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jeżdżenia rowerem po terenie cmentarza oraz innych zachowań nie licujących z powagą miejsca.

(-) Zarząd cmentarza

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.